St. Pieterskaai 17 8000 Brugge
050 31.80.56
Diensten
Groothandel
Elektro-groothandel is meer dan dozen verkopen alleen !
Naast onze ruime voorraad en concurrentiële prijzen staat onze toonzaal en technische kennis ter beschikking. Discrete ondersteuning en projectopvolging behoren tot de mogelijkheden.
Hersteldienst
Wij hebben een eigen hersteldienst met een team van 40 medewerkers die dagelijks instaan voor de best mogelijke dienstverlening!
Thuislevering
Leveren en plaatsen door ervaren technici is mogelijk. Aansluiten op bestaande leidingen is meestal gratis.
Gastoestellen
* Onderhoud van bijna alle huishoudelijke gastoestellen (alle merken), met of zonder onderhoudsabonnement.

* Herstel van bijna alle huishoudelijke gastoestellen (alle merken)

* Vervangen van oude (onveilige, slechtwerkende, versleten...) gastoestellen, door moderne en veilige hoogrendementstoestellen

* Installatie werken (aanpassingen, uitbreidingen, renovaties)

* Deskundig advies voor omschakeling van stookolie naar gasverwarming

* Vrijblijvende prijsopgave na bezoek ter plaatse
Domotica
Meer comfort, meer veiligheid, meer energie besparen: De vraag naar gebouwenbeheersystemen neemt voortdurend toe.
Het Antwoord: KNX – wereldwijd de enige open STANDAARD voor huis- en gebouwenautomatisering. De meeste europese fabricanten werken enkel met KNX.
(Siemens, GIRA, ABB, DAIKIN ...)

Onderdelen van een KNX systeem communiceren over één bus die doorheen de hele woning loopt. Schakelaar 1 vertelt Lamp 5 en 6 om aan te schakelen, Lamp 5 en 6 antwoorden dat ze 'aan' staan. Slechte werking van één onderdeel heeft weinig effect op het geheel.

In de praktijk een zeer stabiel systeem, die zekerheid biedt voor de toekomst.
Contacteer ons voor meer informatie.
Verwarming
Alle gas en elektrische verwarming.
Warmtepompen
Eigen studiedienst en plaatsingsdienst.
Elektro
Huishoudtoestellen, inbouwapparaten, kleine huishoudapparaten, video (beeld), audio

Enkele merken: Siemens, Smeg, Novy, Philips, Sharp, Pioneer, Bose...
Informatica
* Servers, desktop computers, draagbare computers, PDA's, inkjet- en laserprinters, multifunctionele printers, inktvullingen, scanners, digitale fototoestellen, geheugenkaarten...

* Vaste en draadloze netwerkinstallaties

* Alle standaardsoftware

* Deskundig advies bij aanpassingen van bestaande systemen

* Vrijblijvende prijsopgave
Telefonie
Draadloze telefonie, vaste telefonie, GSM & accesoires

Enkele merken: Siemens, Nokia, Ericsson, Motorola, Hama, Samsonite, Plantronics...
Industrie
Verkoop van kabel, draad, industrieel en installatie materiaal. Kastenbouw
Enkele merken: Siemens, Gewiss, Urmet, Gira, Theben-Eberle, Preflex
Eco Cheques
Wij aanvaarden Eco Cheques ter betaling, voor artikelen die hier recht toe geven.
Algemene Verkoopsvoorwaarden
1. Alle leveringen en werken gebeuren tegen onze algemene verkoopsvoorwaarden, welke onze medecontractanten gehouden en verondersteld zijn te kennen. Afwijkingen waarmee wij ons niet schriftelijk akkoord verklaren zijn niet bindend, ook zonder ons uitdrukkelijk bezwaar.
2. Bestellingen zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging. Wij nemen maatregelen om levertermijnen te eerbiedigen en aanvaarden geen vertragingspenaliteiten.
3. Aanmerkingen of klachten moeten om geldig te zijn bij aangetekend schrijven gebeuren binnen 8 dagen die volgen op de ontvangst van de factuur.
4. De waarborg op toestellen zal conform aan deze van de fabrikant toegepast worden. In alle geval beperkt het zich tot het herstellen van de defecte stukken, buiten gebruik gesteld in normale dienst ten gevolge van een gebrek in de grondstoffen of in de constructie. Zij sluit elke vorm van schadevergoeding van gelijk welke aard uit.
5. Indien niet anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar te Brugge 30 dagen na uitschrijven. De op de vervaldag niet-betaalde facturen/wissels brengen zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar op vanaf die datum. Alle bedragen op latere datum worden dan onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien het gehele of gedeeltelijke verschuldigde bedrag niet op tijd betaald is, zal het bedrag met 10% worden verhoogd met een minimum van 25 € en een maximum van 125 €, bij wijze van forfaitaire onverminderbare conventionele schadeloosstelling, onverminderd de gedingskosten en renten bepaald in §5, zonder dat een uitdrukkelijke aanmaning nodig weze.
7. Bij facturatie van minder dan 50€ kunnen facturatiekosten aangerekend worden.
8. De waren reizen op kosten van de verkoper. De waren blijven onze eigendom tot op de volledige betaling van onze rekening.
9. Verpakkingen en toestellen mogen steeds teruggebracht worden voor recuperatie & recyclage.
10. In alle geschillen zijn alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd.


PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

Onze administratie bewaart enkel de persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. (naam, contactgegevens, detail aankopen) Deze kunnen door ons voor relevante reclame doeleinden worden gebruikt maar worden nooit aan derden bekendgemaakt. Bij de www.gegevensbeschermingsautoriteit.be kan u steeds terecht voor meer informatie over uw rechten of met klachten.
Alle voorzorgen zijn genomen om de gegevens te beveiligen tegen datalekken. Iedereen kan steeds inzage in zijn gegevens krijgen of vragen om geen reclame meer te ontvangen.
Onze gebouwen worden beveiligd met camera’s. De beelden worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet langer bewaard dan nodig.
Na verstrijken van de wettelijke termijn worden gegevens gewist en documenten vernietigd. Voor alle vragen of opmerkingen : info@dhollander.be